Uren kostenboekingen

Maakt financiële (kosten) boekingen aan van Project urenboekingen.

Met de Uren Kostenboekingen App zorgt u ervoor dat er bijvoorbeeld Onderhanden werk of Nog te ontvangen facturen boekingen worden aangemaakt in de financiële administratie. De App is een uitbreiding op de standaard functionaliteit van Exact Online waarin alleen omzet boekingen worden aangemaakt vanuit de Projectadministratie.
Het bedrag van de boeking wordt bepaald door het interne tarief van de medewerker op de datum van de urenboeking te vermenigvuldigen met het aantal uren. Ná het goedkeuren van een urenboeking wordt de financiële boeking aangemaakt. U kunt naast Onderhanden Werk boekingen voor eigen medewerkers bijv. ook een Nog te ontvangen facturen boeking voor externe medewerkers genereren.

Uitgebreide instellingen

In de App instellingen kunt u o.a.:
– instellen vanaf welke datum bij het goedkeuren de boekingen aangemaakt moeten gaan worden
– instellen of er ook Kostenplaatsen of Kostendragers in de boeking meegenomen moeten worden en zo ja, op basis waarvan (afdeling of nummer van de medewerker, artikelcode of artikelgroep code).
– per medewerker type bepalen of hiervan een boeking moet worden aangemaakt en zo ja, met welke grootboekrekeningen.
– instellen in welk memoriaal dagboek de boekingen aangemaakt moeten worden.

Geschikt voor:

Exact Online Uren & Facturen
Exact Online Projectmanagement
Exact Online voor Accountancy Premium

Belangrijke voordelen

  • kostenboekingen in de financiële administratie
  • aan te maken boekingen volledig zelf in te stellen
  • kosten en opbrengsten in dezelfde periode
  • automatische correctieboekingen bij wijzigen, afkeuren of verwijderen van urenboekingen

Nu een Exact Online abonnement afsluiten:

Exact Online Uren & Facturen

Exact Online Project Management

Prijsinformatie 

€ 24,95 per maand (1 administratie).

Extra administraties:

Per administratie + € 10,-