Vanaf 20-2-2019 zijn de volgende verbeteringen beschikbaar

BrowserPrint wordt nu ook volledig ondersteund voor de Module Artikelen

In sommige situaties kon het voorkomen dat BrowserPrint niet werd ondersteund in de module Artikelen. Dit is nu in alle gevallen wel mogelijk.

Artikel Standaard Verkoopprijs beschikbaar als te koppelen Exact Online veld aan een label

Het is nu mogelijk om in alle modules de standaard verkoopprijs van een artikel te koppelen aan een label veld.

Een groot aantal artikel velden zijn nu beschikbaar als te koppelen Exact Online veld aan een label

In een aantal modules was het niet mogelijk om artikel velden te koppelen als Exact Online veld aan een label. Deze functionaliteit is nu toegevoegd

De vrije Artikel velden uit Exact Online zijn nu beschikbaar om aan een label te koppelen

Het is nu mogelijk om vrije artikel velden te koppelen aan een label

Labels worden in logische volgorde afgedrukt

In sommige situaties kon het voorkomen dat labels niet in een logisch volgorde werden afgedrukt. De volgorde van printen is verbeterd.

Indien Browserprint niet actief was op het werkstation was dat niet duidelijk zichtbaar.

Indien browserprint niet actief was op de PC of het certificaat was niet actief of vervallen werden er geen printers getoond. Nu wordt er getoond dat de printers niet actief zijn en is het direct mogelijk om een vervallen certificaat direct weer te valideren.

Datumtrajecten in de modules Bestellingen en Verkooporders zijn ruimer ingesteld

Om te voorkomen dat telkens het datumtraject moet worden aangepast hebben we de standaard instellingen van het datum traject verruimd. Hierdoor is het minder vaak noodzakelijk om direct na het opvragen de filter criteria aan te passen.