Is het ook mogelijk om meer gegevens te converteren naar Exact Online vanuit Exact Globe?

Ja, het is mogelijk om meer gegevens te converteren naar Exact online vanuit Exact Globe dan de standaard gegevens uit de conversie.

Onze consultants kunnen vanuit Excel-bestanden gegevens aanvullen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Prijslijsten
  • Incassomachtigingen
  • Voorraad tellingen

Daarnaast bieden wij aanvullende diensten aan voor de conversie van gegevens die niet of niet eenvoudig te importeren zijn vanuit Excel-bestanden. We maken dan gebruiken van XML of webservices:

Door ons gerealiseeerde projecten zijn:

  • Conversie van relaties gegevens uit SuperOffice
  • Importeren van Intrastat gegevens in Exact Online uit Exact Globe (worden niet geconverteerd tijdens de conversie)
  • Importeren van stuklijsten uit diverse andere ERP-pakketten zoals ISAH, Exact Globe
  • Importeren van meerdere leveranciers per artikel.
  • Importeren van inkoopprijswijzigingen vanuit prijslijsten van de leveranciers
  • Importeren van verkoopactiviteiten uit Exact Globe naar verkoopkansen in Exact Online
  • Importeren van vertalingen van de artikelomschrijvingen
2018-03-31T10:38:24+00:0001-08-2016|