Met het converteren van relatiegegevens, artikel bestanden en voorraadstanden zijn we bij Auxil Consultants wel bekend. Regelmatig worden wij gevraagd om meer dan alleen deze stamgegevens te converteren naar Exact Online. Neem nu de conversie van de verkoopkansen uit Salesforce naar Exact Online.

Om deze conversie te kunnen realiseren hebben we een aantal gegevens eerst nodig vanuit Salesforce. Dit zijn uiteraard de verkoopkansen zelf, maar ook de stamgegevens die aan de verkoopkans zijn gekoppeld. U moet hierbij denken aan; verkoopkans-fasen, bronnen en categorieën van de verkoopkansen.  Deze data wordt gehaald uit Salesforce door middel van een online te vinden “Dataloader”. Nadat deze data is geëxporteerd kunnen de stamgegevens voor de verkoopadministratie worden aangemaakt.

Gezien er in Salesforce geen relatiecodes gebruikt worden dienen we deze ook eerst aan te maken in Exact Online. Na het aanmaken, is het mogelijk om de relatiecodes uit Exact Online te exporteren en te matchen met de relaties gebruikt in de verkoopkansen uit Salesforce.

Na de export van het CSV bestand met de verkoopkansen,
kunnen we door middel van onze tool eenvoudig de verkoopkansen omzetten naar XML formaat zodat deze in Exact Online geïmporteerd kunnen worden.

Afhankelijk van de hoeveelheid verkoopkansen is deze conversie binnen 1,5 dagen volledig afgerond, inclusief validatie.