Dave Kickken

About Dave Kickken

Dave Kickken is directeur bij Auxil Consultants. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met verschillende producten van Exact. Daarnaast hij heeft hij verschillende management functies bekleed bij Exact Software en bij Bluxs, een gecertificeerde partner van Exact.